WONINGAANPASSINGEN

Comfortabeler en veiliger wonen zodat u langer zelfstandig kan blijven in uw huis.

Woningen comfortabeler en veiliger maken met praktische aanpassingen zodat u langer zelfstandig uw eigen huis kunt blijven wonen. Er zijn veel woningaanpassingen waarmee u langer en veiliger kunt blijven wonen. Dit kan variëren van eenvoudige wandbeugels tot complexe aanpassingen zoals het realiseren van een badkamer op de begane grond.

Bouwkundige aanpassingen

Met behulp van een vragen- en inventarisatielijst wordt gekeken welke (toekomstige) aanpassingen of mogelijkheden nodig zijn om het wonen veiliger, makkelijker en comfortabeler te maken. Zo wordt de woning bouwkundig nagelopen en wordt gecheckt of de bewoners zich veilig voelen als ze alleen thuis zijn. Tevens zal worden gekeken of de bewoners in aanmerking komen voor (eventuele) subsidies of tegemoetkomingen. De aanpassingen en eventuele verbouwingen worden volledig in eigen beheer uitgevoerd. Er wordt gewerkt met gediplomeerde vakmensen.

Eenvoudige aanpassingen

Vaak kunnen met relatief eenvoudige aanpassingen in en om de woning goede resultaten worden bereikt om de zelfredzaamheid te vergroten. Goed geplaatste voorzieningen en een toegankelijke woning werken bovendien preventief tegen valincidenten en andere onveilige situaties.

Grote woningaanpassingen

Bij complexere woningaanpassingen komen verschillende vakgebieden bij elkaar. De ervaring leert dat dit kan leiden tot onnodig hoge kosten en aanpassingen achteraf. Om dit te voorkomen is het raadzaam om vroeg in het bouwtraject het juiste advies in te winnen. Wij helpen hier graag bij.

Levensloopbestendig bouwen

Ook als er nog geen woonproblemen worden ondervonden is het bij verbouw of renovatie zinvol na te denken over de toekomstbestendigheid. Vaak zijn de kosten voor voorbereidingen voor voorzieningen en een goede toegankelijkheid minimaal. Zo wordt voorkomen dat u achteraf geconfronteerd wordt met hoge kosten voor aanpassingen.

Wonior

Via zusterbedrijf Wonior wordt uw woning comfortabeler en veiliger gemaakt met praktische aanpassingen, zodat u langer zelfstandig in uw huis kunt blijven wonen. Een compleet producten- en dienstenaanbod wordt door ervaren vakmensen geleverd en gemonteerd in een zo kort mogelijke periode onder 1 verantwoordelijkheid.

Klik hier voor meer informatie: www.wonior.nl

Image description