Ketenkeurmerk Persoonsgebonden Alarmeringsdiensten

ZorgServicePunt+ is in het bezit van het Ketenkeurmerk Persoonsgebonden Alarmeringsdiensten, ontwikkeld door brancheorganisatie WDTM. Met dit kwaliteitskeurmerk maken alle betrokkenen in de keten van persoonsgebonden alarmeringsdiensten, waaronder leveranciers, installateurs, zorgcentrales, alarmopvolgers en aanbieders, gebruik van een leidend procesmodel. Hierdoor worden processen geoptimaliseerd wat resulteert in de hoogst mogelijke betrouwbaarheid voor de eindgebruiker.

Consumenten zijn er zeker van dat gecertificeerde partijen gebruik maken van objectieve normeringen en duidelijke protocollering ten behoeve van de veiligheid en betrouwbaarheid. Het ketenkeurmerk speelt in op de maatschappelijke behoefte om langer zelfstandig te kunnen wonen door middel van betrouwbare betaalbare producten en diensten voor personenalarmering. Dit betekent voor zowel de vertegenwoordigers als eindgebruikers dat het ketenkeurmerk betrouwbaar en efficiënt is en zal zorgen voor een hogere acceptatie en aanschaf van personenalarmeringsproducten en –diensten.